Ako sa zariadiť s novým bývaním

0
683
New modern complex of apartment buildings, Warsaw, Poland

Každý chce žiť pekne, na mieste ktoré mu vyhovuje a obvykle nad vlastným bývaním uvažujeme už od útleho detstva. Priemerne sa sťahujeme niekoľkokrát za život a nemusí to byť úplne negatívna skúsenosť, hoci si veľa ľudí myslí, že sťahovanie je náročné. Stačí kvalitná príprava.
Výberu nového bývania by mal človek venovať skoro rovnakú pozornosť, ako výberu životného partnera. Doma trávime veľa času, pokiaľ teda nie ste napríklad pilot, a aj vtedy je dôležité byť spokojný. Možnosť vrátiť sa aj po hroznom dni do vlastného bezpečia má obrovský vplyv na psychiku a kvalitu života.
Najväčším trendom súčasného bývania sú moderné byty a lofty, ktoré ale majú svoj špecifický charakter. Nové totiž automaticky neznamená dobré, a aj keď je plávajúca podlaha možná dobrá na udržiavanie, nechať si urobiť podlahu z pôvodných parkiet alebo ísť ešte ďalej a zohnať si historický masívny buk, to je vyšší level štýlu. A na celé bývanie to má efekt, pretože nechodíte po plaste.
Rovnako to platí pri vymaľovaní a všetkých podobných detailoch. Predtým, než sa niekam nasťahujete, vyberte si poriadnu farbu a nechajte vymaľovať. Urobiť to raz a urobiť to poriadne. Je to oveľa lepší variant ako potom počas zabývania nachádzať ukryté ryhy, šmuhy a podobne. Farbu zvoľte podľa toho, koľko máte v byte svetla a za boha sa hlavne vyhnite marhuľovej. Tá je jednoducho zle všade.
Pri samotnom balení si tiež rozhodnite, čo brať so sebou a čo už nie. Veľký úspech má v dnešnej dobe zbavovanie sa storočných nánosov vecí, ktoré človek nahromadí. Nikto nepotrebuje zbytočnosti, ktoré si uchováva od strednej. Len zaberajú miesto a prirábajú starosti. Doprajte si pokoj a budúce sťahovanie do nového urobte správne.
Kúpa bytu, stavba domu alebo nákup ďalších nehnuteľností však prináša množstvo skrytých a možných problémov, preto sme požiadali Advokátsku kanceláriu Polverini-Strnad o pár tipov na pokojný nákup nehnuteľnosti.
Advokátska kancelária Polverini Strnad (www.ak-ps.eu) vám radí týchto 10 základných právnych tipov v spojitosti s vašim bývaním:
Pokiaľ hodláte kupovať byt v úplne novej zrealizovanej výstavbe či domu, kde developer vytvoril nové byty, dávajte pozor, či je byt na tieto účely skolaudovaný (prípadne či bude skolaudovaný k dátumu, ku ktorému sa potrebujete nasťahovať);
Pri nových výstavbách je tiež vhodné si ustrážiť, či zodpovedajú deklarované výmery bytu a akým spôsobom sa počítajú, akí sú schválení dodávatelia (ako napr. dodávateľ tepla alebo správcovská firma) či aká je výška odmeny členov výboru a pod.
Pri nákupe bytu si preverte, či sa k takej nehnuteľnosti neviažu nejaké dlhy, ktoré by na vás mohli prejsť (typicky napr. dlhy spojené so správou domu vrátane tzv. fondu opráv);

Shot of a young woman hugging her husband while he uses a laptop on the sofa at home


Pokiaľ nejakú nehnuteľnosť vlastníte, nespoliehajte sa bezhlavo na to, že o ňu nemôžete prísť. Treba neustále svoj majetok chrániť. Účinné právne predpisy sú totiž nastavené tak, že svedčia bdelým a umožňujú v extrémnych prípadoch až „krádeže“ nehnuteľností;
Prevod Vám môže tiež „zhatiť“ fakt, že tu mal manžel prevodcu domácnosť. Ak má totiž manžel prevodcu v byte svoju domácnosť a ak ho druhý manžel predal bez jeho súhlasu, môže sa domáhať neplatnosti takého prevodu. Odporúčame tak si vždy vyžiadať písomný súhlas manžela (aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti);
Nezabúdajte, čo je napísané vo vyhlásení vlastníka, ktorým boli určené jednotlivé jednotky v dome. Týmto sú totiž stanovené súčasti domu a je určené, čo užívate výlučne a čo spoločne s ostatnými vlastníkmi. Toto vyhlásenie tak napr. určí, či okná sú súčasťou bytu, ktorú pivničné kóje môžete užívať a pod.;

Kúpte si na dom fotovoltaické panely.
Pokiaľ prevod vyžaduje úschovu peňazí, uprednostňujte úschovy u osôb, ktoré majú zákonnú povinnosť takú úschovu poistiť (tj advokáti, notári, banky), nech eliminujete prípad, že by ste o svoje peniaze prišli;
Ak prenajímate svoju nehnuteľnosť na bývanie, je pre Vás všeobecne výhodnejší nájom na dobu určitú. Nájom na dobu neurčitú totiž môže prenajímateľ ukončiť len zo zákonných dôvodov;
Ako prenajímateľ tiež nezabúdajte, že sa v mnohom nemôžete odchýliť od zákona a stanoviť nájomcovi prísnejšie povinnosti, než ktoré mu vyplývajú zo zákona. Rovnako tiež nemožno účinne dojednať zmluvnú pokutu v neprospech nájomcu;
Pozor na zákonné obmedzenia k výške a držaniu zábezpeky (kaucie) pri nájmoch pre bývanie. Zákon neumožňuje si ani tieto parametre stanoviť ľubovoľne;
Za tipy ďakujeme Mgr. Vlaďke Kučerovej.


Redakcia radí: Tie správne dekorácie zútulnia Váš byt, či dom.


Předchozí článekTriumph Tiger Explorer 1200 XCx: Víkendová milenka
Další článekKde si to už bez pivného setu nevieme predstaviť?