Rakovinu prostaty vie v Prahe liečiť na svetovej úrovni

0
47

Nádory prostaty patria u slovenských mužov medzi najčastejšie onkologické ochorenia. Každý rok ich s touto diagnózou odchádza od lekára viac ako 8 000 a počet prípadov z roka na rok vzrastá: za posledných 20 rokov sa takmer strojnásobil.

Nie je na mieste pred týmto faktom zatvárať oči – oveľa zmysluplnejšie je zisťovať si informácie o dostupných spôsoboch liečby a ich vedľajších účinkoch.

Najčastejšie spôsoby liečby karcinómu prostaty

Liečebných metód je v prípade rakoviny prostaty niekoľko, medzi tie najčastejšie patria operácie (radikálna prostatektómia) a ožarovanie (rádioterapia), kedy v SR je možné podstúpiť ožarovanie fotónové alebo protónové. Každý pacient by mal byť svojim ošetrujúcim lekárom informovaný o všetkých spôsoboch liečby, ktoré jeho konkrétna diagnóza umožňuje, ako aj o ich vedľajších účinkoch a možnom vplyve na každodenný život.

Medzi komplikácie, spojené s liečbou rakoviny prostaty, patrí najmä inkontinencia (samovoľný únik moču) a impotencia (erektilná dysfunkcia). Pre aktívnych mužov je pri vzniku týchto komplikácií nosenie inkontinenčných pomôcok, rovnako ako neschopnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu, nevítaný zásah do života, s nezanedbateľným vplyvom na psychiku.

K obom týmto javom dochádza v dôsledku využitia oboch vyššie spomínaných liečebných modalít, avšak u úplne rozdielneho počtu pacientov.

Čísla, ktoré hovoria samé za seba

V uplynulom roku vyšla v rámci dlhodobých klinických štúdií, vykonávaných po celom svete, dáta, vypovedajúce o liečbe karcinómu prostaty. Štúdie sa týkali ako chirurgického zákroku, tak aj oboch typov rádioterapie, a sledovala sa v nich úspešnosť jedného každého typu liečby, rovnako ako pravdepodobnosť návratu ochorenia a vznik nežiaducich účinkov.

Z publikovaných dát vyplýva, že najlepšie výsledky dosahuje protónová rádioterapia. Vykazuje najvyššiu úspešnosť liečby, a teda zároveň najnižšiu pravdepodobnosť návratu ochorenia (u nízkorizikových karcinómov prostaty sa podarí vyliečiť až 96,5 – 98 % pacientov). Pacienti po protónovej liečbe majú tiež najnižšie riziko vzniku nepríjemných nežiaducich účinkov (minimum pacientov trpí po protónovej terapii inkontinenciou a väčšina pacientov môže po protónovej liečbe žiť sexuálny život).

Naopak s erektilnou dysfunkciou sa po operácii karcinómu prostaty väčšina mužov zápasí. „Porucha erekcie po radikálnej prostatektómii je veľmi častá a dosahuje veľké rozpätie 30-100%“, uvádza web českej urologickej spoločnosti. Švédska štúdia, ktorá vyšla v roku 2021, potom porovnávala laparoskopickú a robotickú operáciu karcinómu prostaty u približne 4 000 pacientov. V štúdii bolo popísané, že nie je významný rozdiel vo výsledkoch oboch operačných metód, a to tak v miere výskytu nežiaducich účinkov, ako aj v návrate ochorenia. Návrat ochorenia bol zaznamenaný u 51 – 69 % všetkých operovaných pacientov do 10 rokov po operácii.

Operácia je tiež spojená aj s nutnosťou niekoľkodňovej hospitalizácie a ďalšími rizikami, najmä pre pacientov s pridruženým chronickým ochorením. Na ožarovanie sa oproti tomu dochádza ambulantne, na stanovený počet jednotlivých ožarovacích frakcií, kde protónová liečba vykazuje

výhodu proti ožarovaniu fotónmi: u protónovej rádioterapie ide iba o 5 alebo 21 dní (podľa štádia ochorenia), oproti 25 – 41 dňom pri fotónovej rádioterapii.

Protóny môžu vyliečiť aj vás

Protónovú liečbu v Českej republike poskytuje pražské Protónové centrum, a to už od roku 2012. Liečbu tu podstúpilo už takmer 12 000 pacientov, a najmä v prípade karcinómov prostaty sa centrum pýši skvelými výsledkami, porovnateľnými s celosvetovo najväčšími a najúspešnejšími centrami pre liečenie – MD Anderson v Texase alebo Sapporo Hospital v Japonsku.

V Protonovom centre má každý pacient po celú dobu liečby svojho jedného lekára a k dispozícii je mu aj koordinátor liečby, ktorý dohovára termíny vyšetrenia a je pripravený kedykoľvek zodpovedať všetky otázky. Pacient je tu vždy na prvom mieste. Protónová liečba, ktorú v prípade karcinómu prostaty preferuje celý svet, je navyše plne hradená zo zdravotného poistenia.

Pokiaľ aj vy riešite v rodine ochorenie rakovinou prostaty, rozmyslite si dobre, ktorý spôsob liečby si vyberiete. Chcite poznať všetky možnosti liečby, ich výsledky a riziká.

V Protonovom centre sú kedykoľvek pripravení vás vypočuť aj odpovedať na prípadné otázky súvisiace s protónovou rádioterapiou – stačí zavolať na telefónne číslo +420 222 999 000 alebo vyplniť kontaktný formulár na webových stránkach www.ptc.cz

Image by pressfoto on Freepik

Předchozí článekMontáž ťažného zariadenia: aké prináša výhody?
Další článekPríklepová vŕtačka, vŕtacie kladivo alebo aku vŕtačka? Ktorú vybrať?